Khác biệt giữa các bản “Giang Tây”

n
n
* [[Đại học Nông nghiệp Giang Tây]] (江西农业大学)
* [[Đại học Sư phạm Giang Tây]] (江西师范大学)
* [[Đại học Tài chính-Kinh tế Giang Tây]] (江西财经大学)
* [[Đại học Hàng không Nam Xương]] (南昌航空大学)
* [[Đại học Giao thông Hoa Đông]] (华东交通大学)