Khác biệt giữa các bản “Cửu Long (tỉnh)”

* 2 xã của huyện Châu Thành Tây sáp nhập vào [[thị xã Vĩnh Long]]
 
Như vậy, cácCác huyện Cái Nhum, Tiểu Cần, Châu Thành Đông, Châu Thành Tây không còn tồn tại, nhưng trên thực tế hai huyện Bình Minh, Tiểu Cần, Trà Ôn không cònbị sáp nhập mà vẫn tồn tại. Năm 1980, tỉnh Cửu Long có 2 thị xã Vĩnh Long (tỉnh lị), Trà Vinh và 10 huyện: Long Hồ, Vũng Liêm, Bình Minh, Tam Bình, Trà Ôn, Càn Long (Càng Long), Trà Cú, Cầu Ngang, Tiểu Cần, Cầu Kè.
 
 
Ngày 29-9-1981, tái lập một số huyện cũ: BìnhTiểu MinhCần (trên thực tế), TiểuBình CầnMinh, Trà Ôn (trên văn bản); lập huyện Châu Thành từ 5 xã của huyện Châu Thành Đông cũ thuộc huyện Cầu Ngang và 4 xã của huyện Cầu Ngang; lập huyện Mang Thít từ phần đất của huyện Cái Nhum cũ; lập huyện Duyên Hải.
 
Ngày 17-4-1986, lại sáp nhập huyện Mang Thít vào huyện Long Hồ. Như vậy lúc này tỉnh Cửu Long gồm 2 thị xã Vĩnh Long (tỉnh lị), Trà Vinh và 12 huyện: Long Hồ, Vũng Liêm, Bình Minh, Tam Bình, Trà Ôn, Châu Thành, Càng Long, Trà Cú, Cầu Ngang, Tiểu Cần, Cầu Kè, Duyên Hải.
8.946

lần sửa đổi