Cửu Long (tỉnh)

tỉnh cũ ở miền Nam Việt Nam

Cửu Long là một tỉnh cũ thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Cửu Long
Tỉnh
Tỉnh Cửu Long
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
VùngĐồng bằng sông Cửu Long
Tỉnh lỵThị xã Vĩnh Long
Phân chia hành chính2 thị xã, 12 huyện
Thành lập1976
Giải thể1991
Địa lý
Tỉnh Cửu Long (màu đỏ) trên bản đồ hành chính Việt Nam năm 1976
Diện tích3.854 km²
Dân số (1984)
Tổng cộng1.685.600 người
Mật độ437 người/km²
Khác
Biển số xe64


Địa lý

sửa

Tỉnh Cửu Long có vị trí địa lý:


Dân số tỉnh Cửu Long qua các năm
Năm Dân số (người) Diện tích (km²)
1980 1.441.7000 3.846
1984 1.685.600 3.854

Lịch sử

sửa

Tỉnh Cửu Long được thành lập vào tháng 2 năm 1976 theo Nghị định của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam về việc giải thể khu, hợp nhất tỉnh ở miền Nam Việt Nam bằng sự sáp nhập của hai tỉnh là Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh. Đến ngày 26 tháng 12 năm 1991, tỉnh này lại tách ra thành hai tỉnh riêng như cũ theo Nghị quyết của Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 10.

Khi hợp nhất, tỉnh Cửu Long ban đầu có 2 thị xã: Vĩnh Long (tỉnh lỵ), Trà Vinh và 12 huyện: Bình Minh, Cái Nhum, Càng Long, Cầu Kè, Cầu Ngang, Châu Thành Đông, Châu Thành Tây, Tam Bình, Tiểu Cần, Trà Cú, Trà Ôn, Vũng Liêm.

Theo Quyết định số 62-CP của Hội đồng Chính phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 11 tháng 3 năm 1977, các huyện được hợp nhất và các thay đổi như sau:

  • Hợp nhất huyện Châu Thành Tây (trừ 2 xã Tân Ngãi, Tân Hòa), huyện Cái Nhum và 2 xã Hòa Hiệp và Hậu Lộc của huyện Tam Bình thành huyện Long Hồ
  • Sáp nhập huyện Bình Minh vào huyện Tam Bình
  • Sáp nhập huyện Trà Ôn (trừ 3 xã: Hòa Bình, Xuân Hiệp, Thới Hòa), và 2 : Long Thới, Tiểu Cần của huyện Tiểu Cần vào huyện Cầu Kè
  • Sáp nhập xã Hiếu Tử của huyện Tiểu Cần và 5 : Nguyệt Hóa, Lương Hóa, Đa Lộc, Thanh Mỹ, Sông Lộc của huyện Châu Thành Đông vào huyện Càn Long (tức Càng Long)
  • Sáp nhập 3 xã: Hòa Bình, Xuân Hiệp, Thới Hòa của huyện Trà Ôn vào huyện Vũng Liêm
  • Sáp nhập 4 xã: Hòa Thuận, Lương Hòa, Hưng Mỹ và Phước Hào của huyện Châu Thành Đông vào huyện Cầu Ngang
  • Sáp nhập 3 xã: Tập Ngãi, Hùng Hòa, Tân Hòa của huyện Tiểu Cần vào huyện Trà Cú
  • Sáp nhập xã Long Đức của huyện Châu Thành Đông vào thị xã Trà Vinh
  • Sáp nhập 2 xã: Tân Ngãi, Tân Hòa của huyện Châu Thành Tây vào thị xã Vĩnh Long.

Năm 1980, tỉnh Cửu Long có 2 thị xã Vĩnh Long (tỉnh lỵ), Trà Vinh và 7 huyện: Cầu Kè, Cầu Ngang, Càng Long, Long Hồ, Tam Bình, Trà Cú, Vũng Liêm.

Ngày 29 tháng 9 năm 1981, tái lập một số huyện cũ: Tiểu Cần (trên thực tế), Bình Minh, Trà Ôn (trên văn bản); lập huyện Châu Thành từ 5 xã của huyện Châu Thành Đông cũ thuộc huyện Cầu Ngang và 4 xã của huyện Cầu Ngang; lập huyện Mang Thít từ phần đất của huyện Cái Nhum cũ; lập huyện Duyên Hải từ một phần huyện Cầu Ngang.

Ngày 17 tháng 4 năm 1986, lại sáp nhập huyện Mang Thít vào huyện Long Hồ. Như vậy lúc này tỉnh Cửu Long gồm 2 thị xã Vĩnh Long (tỉnh lỵ), Trà Vinh và 12 huyện: Bình Minh, Càng Long, Cầu Kè, Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải, Long Hồ, Tam Bình, Tiểu Cần, Trà Cú, Trà Ôn, Vũng Liêm.

Ngày 26 tháng 12 năm 1991, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa VIII ra nghị quyết chia tỉnh Cửu Long để tái lập tỉnh Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long:

Tham khảo

sửa