Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Hồ Chí Minh”

:::[[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]]
::Đọc vô là thấy là do phản động lưư vong đang Viết về Bác, bôi xấu Bác cần chi chứng mình với bọn mày, tao hết sức là thất vọng khi bọn mày bàn cãi những thứ mà bọn mày không hề biết, thật là đáng thất vọng, nông cạn và hẹp hòi.
 
 
== Đặt nền móng công cuộc đấu tranh giành độc lập? ==
 
Hồ Chí Minh là một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, dẫn đến việc thống nhất nước Việt Nam.
 
Tôi không hiểu nhận định rất quan trọng trên. Mong các bạn giải thích giúp.
 
Theo suy nghĩ của tôi, phong trào đấu tranh giành độc lập do rất nhiều người góp sức qua nhiều thế hệ khác nhau, Hồ Chí Minh chỉ là một nhân vật trong thời kỳ cuối mà thôi. Nếu bảo HCM đặt nền móng thì tôi không thấy rõ nghĩa lắm. Xin cảm ơn [[User:Linhbach|linhbach]] 23:20, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (UTC)
442

lần sửa đổi