Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Điều chế tín hiệu”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
===Điều chế tương tự===
Trong điều chế tương tự, việc điều chế được thực hiện liên tục theo tín hiệu thông tin tương tự.
 
Các phương pháp điều chế tương tự thông dụng là:
*Điều biên (Amplitude modulation)
**Điều chế hai băng (DSB-Double-sideband modulation)
***Điều chế hai băng không triệt sóng mang (DSB-WC) (dùng trong radio băng AM)
***Điều chế hai băng triệt sóng mang (DSB-SC)
***Điều chế hai băng nén sóng mang (DSB-RC)
**Điều chế đơn băng
***Điều chế đơn băng (SSB hoặc SSB-AM), rất giống với
***Điều chế đơn băng triệt sóng mang (SSB-SC)
**Điều chế Vestigial sideband (VSB hoặc VSB-AM)
**Quadrature amplitude modulation (QAM)
*Angle modulation
**Frequency modulation (FM)
**Phase modulation (PM)
 
Điều chế tương tự gồm AM, FM, PM.
 
434

lần sửa đổi