Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
chú thích, replaced: {{cite book → {{chú thích sách (2)
<tr>
<th>Đảng</th>
<td>[[Tập tin:Emblem Emblem_of_the_Kuomintangof the Kuomintang.svg|20px]] [[Trung Quốc Quốc Dân Đảng|Quốc Dân Đảng]] <br /> [[Tập tin:Danghui.svg|16px]] [[Đảng Cộng sản Trung Quốc|Đảng Cộng sản]] <small>(về sau)</small></td>
</tr>
<tr>
 
== Tiểu sử ==
Long Vân xuất thân từ gia đình dân tộc thiểu số người [[Người Lô Lô|Di]] ở tỉnh [[Vân Nam]], [[Trung Quốc]].<ref>{{citechú bookthích sách|url=http://www.ubcpress.ca/books/pdf/chapters/2006/tibetandnationalistchina'sfrontier.pdf|title=Tibet and nationalist China's frontier: intrigues and ethnopolitics, 1928-49|author=Hsiao-ting Lin|year=2006|publisher=UBC Press|location=|page=23|isbn=0774813016|pages=|accessdate=2010-06-28}}</ref><ref>{{citechú thích booksách|url=http://books.google.com/books?id=avG3blEQ4PgC&pg=PA14&dq=long+yun+lu+han+both+of+yi+ethnicity&hl=en&ei=yabNTKKOGIaBlAfYv-njCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q=long%20yun%20lu%20han%20both%20of%20yi%20ethnicity&f=false|title=Echoes of history: Naxi music in modern China|author=Helen Rees|year=2000|publisher=Oxford University Press US|location=|pages=14|isbn=0195129504|accessdate=2010-06-28}}</ref> Tướng [[Lư Hán]] là họ hàng của Long Vân.
 
Long Vân tham gia vào quân đội của lãnh chúa địa phương vào năm 1911 và được giữ chức trung đoàn trưởng. Sau này ông tham gia vào lực lượng của [[Đường Kế Nghiêu]] cho đến tháng 2 năm 1927, khi đó ông và Hồ Nhược Ngu làm binh biến và phế bỏ Đường ra khỏi mọi chức vụ. Ngay sau đó, ông trở thành Quân đoàn trưởng Quân đoàn 38 của “Quân đội Cách mạng Quốc gia” và là Tổng đốc tỉnh [[Vân Nam]] trong hơn một thập kỷ. Trong thế chiến II, ông được phong làm Tham mưu trưởng Tập đoàn quân số 1 để chống lại quân Nhật trong địa phận của mình. Long Vân rất thích cái tên gọi đầy uy danh thanh thế “Vua Vân Nam”, điều này đã khiến Tưởng nghi ngờ ông và cho rằng ông sẽ tạo phản chống lại Tưởng. Năm 1945, Long bị Tưởng cách chức Tổng đốc Vân Nam và triệu hồi về thủ đô Nam Kinh. Tưởng phong cho ông chức vụ bù nhìn là Phó Ủy viên trưởng “Ủy ban Cố vấn Chiếc lược” và giam lỏng ông tại đó. Cuối năm 1948, Long Vân bỏ trốn sang [[Hồng Kông]] và tham gia [[Ủy ban Cách mạng Quốc Dân Đảng]]. Năm 1948 ông và Hoàng Thiệu Hoành(黃紹竑) mở cuộc cách mạng chống lại Tưởng ở Hồng Kông. Sau chiến thắng của Đảng Cộng sản, ông được mời tham gia Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và trở thành Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc gia và Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính miền Hoa Nam. Ông cũng giữ chức Phó Chủ tịch của [[Ủy ban cách mạng Quốc dân đảng Trung Quốc|Ủy ban Cách mạng Quốc Dân Đảng]]. Năm 1957, ông được chính phủ Trung Hoa xem như là một nhà chính trị theo khuynh hướng hữu khuynh.
986.568

lần sửa đổi