Khác biệt giữa các bản “Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ”

n
 
==Lịch sử==
Thành lập ngày [[8 tháng 2]] năm [[1880]], Hội đồng có 18 thành viên: 6 [[người Việt]] và 12 [[người Pháp]].<ref name="Brocheur">Brocheur. tr 77</ref> Năm [[1920]], [[Toàn quyền Đông Dương]] Maurice Long cho tăng<ref>Buttinger, Joseph. ''The Smaller Dragon''. New York: Praeger Publishers, 1970. tr 434</ref> con số này lên thành 10 người Việt và 14 người Pháp<ref name="Penniman, Howard R. tr 17">Penniman, Howard R. tr 17</ref> vì yêu sách vận động của [[Đảng Lập hiến Đông Dương]].<ref name="bqc">[http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:jjV2xbVP7yMJ:namkyluctinh.org/a-lichsu/rbsmith-nbac-bqchieu.pdf+t%E1%BA%A9y+chay+1919&hl=en&gl=us&pid=bl&srcid=ADGEESgzPv2h-pMDDLZ6NbatXdDQsFRBqgWtH5lCYh_dnf7tgcbOKFXRcLeA7oV-xyiK7qVMhqiqeNi8cB9wLGHfAVqMGbQADce2I1p2cBteMj6sz-4xvwEC8yvNjWyU84NrIVGVuu2s&sig=AHIEtbQTHLbPoHDkLb_xHCyPdYScKG0BTQ "BÙI QUANG CHIÊU VÀ ĐẢNG LẬP HIẾN TẠI NAM KỲ THUỘC PHÁP, 1917-30"] tr 5</ref> Sắc lệnh ngày [[6 tháng 1]] năm [[1922]] quy định rõ thành phần của Hội đồng:<ref name="Brocheur. Phụ lục 3. tr 385">Brocheur. Phụ lục 3. tr 385</ref>
TẠI NAM KỲ THUỘC PHÁP, 1917-30"] tr 5</ref> Sắc lệnh ngày [[6 tháng 1]] năm [[1922]] quy định rõ thành phần của Hội đồng:<ref>Brocheur. Phụ lục 3. tr 385</ref>
#10 người Pháp, do đầu phiếu trực tiếp
#10 người bản xứ, do đầu phiếu hạn chế
Ngoài ra trong số 7 thành viên trong Ủy hội thường trực của Hội đồng Quản hạt thì số người bản xứ hạn chế chỉ được 2 người. Dân gian bấy giờ thường gọi những ủy viên hội đồng này là '''ông Hội đồng'''.<ref name="VSKhL">Hoàng Cơ Thụy. ''Việt sử khảo luận''. Paris: Nam Á, 2002. tr 1480</ref>
 
Quyền đầu phiếu đối với người bản xứ khá khắt khe. Cử tri phải 25 tuổi trở lên và đạt những tiêu chuẩn như:<ref> name="Brocheur. Phụ lục 3. tr 385<"/ref>
#Địa chủ đóng ít nhất 10 [[đồng bạc Đông Dương|''piastre'']] thuế ruộng hằng năm
#Thương gia
#Đậu bằng ''primaire supérieur'' (tiếng Việt gọi là Cao đẳng tiểu học) hoặc cao hơn
#Công chức hạng trung với tối thiểu 5 năm thâm niên
#Đậu bằng chuyên môn với tối thiểu 10 năm thâm niên
#Cai tổng, kỳ mục và phụ tá với ít nhất 3 năm thâm niên.
 
Hội đồng này có hai nhiệm vụ chính:<ref name="Brocheur"/>
#thảo luận các vấn đề chi thu cho [[ngân sách]] xứ Nam Kỳ,
#quản lý đất tư hữu cùng dự án công cộng.
 
Hội đồng Thuộc địa phần lớn chú tâm đến việc bảo vệ địa vị và quyền lợi của người Pháp, giới công chức và doanh nhân.<ref name="VSKhL"/> Điển hình là [[Paul Blanchy]], chủ [[đồn điền]] [[hạt tiêu]] quyền thế ở Nam Kỳ nắm chức chủ tịch gần 20 năm, từ năm 1882 đến khi mất năm 1901. Blanchy còn là [[Thị trưởng]] [[thành phố Sài Gòn]]. Nhóm thực dân này chống đối việc sát nhập Nam Kỳ vào [[Liên bang Đông Dương]] để được rộng quyền hành xử mà không bị chính trị chính quốc chi phối.<ref name="Brocheur"/>
 
Nghị viên người Việt đại diện cho khoảng 10.000 cử tri trên tổng số 2 triệu dân của toàn xứ Nam Kỳ bấy giờ.<ref> name="Penniman, Howard R. tr 17<"/ref> Đối với người Việt, vì hoạt động của cơ quan này bị hạn chế chỉ với tính cách tư vấn nên Hội đồng không để lại mấy thành tích ngoài những cuộc vận động bầu cử vào những thập niên 1920 và 1930 do [[Đảng Lập hiến Đông Dương]] của [[Bùi Quang Chiêu]], [[Nguyễn An Ninh]], và nhóm [[Đệ Tứ Quốc tế tại Việt Nam|Cộng sản Đệ tứ]] [[Tạ Thu Thâu]].
 
Đáng ghi nhận là [[Nguyễn Phan Long]], ứng cử viên đắc cử năm 1922, đại diện vùng Sài Gòn và được bầu làm Phó chủ tịch Hội đồng.<ref name="bqc"/>
5.681.853

lần sửa đổi