Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trà Kiệu”

(Trà Kiệu là tên địa danh bằng tiếng Việt - nơi từng có thành Simhapura chứ không phải là thành Trà Kiệu)
 
==Kinh đô Lâm Ấp==
Trà Kiệu là nơi đặt kinh đô của [[vương quốc Lâm Ấp]] từ khoảng năm [[605]] đến năm [[757]], với tên gọi là [[Simhapura]]
<Khởi nguyên: Tích sự Chiêm động (nguyên khởi miền đất TRÀ KIỆU)
- phải tính từ cuối thế kỷ thứ II sau công nguyên, dân tộc Chàm sống dọc theo miền trung nước ta ngày nay. Phía bắc giáp với Giao Châu, phía nam giáp với Tây cống (Thủy chân lạp) vào năm 192 cuối đời nhà Hán có người huyện này tên là khu liên, nổi lên chống trả lại triều đình giết huyện lệnh rồi được người chiêm tôn làm vua đặt tên nước là lâm ấp (tức Champa) địa danh này nằm ở phía nam giao châu. Sau này cháu ngoại là Phạm Hùng kế vị.
Vắn tắt: Năm 353 thứ sử Giao châu đánh vua Lâm ấp là Phạm Phật - năm 420 Đỗ tuệ độ cất binh đánh Lâm ấp bắt quy hàng. - năm 433 vua Lâm ấp là Phạm dương mại thấy nhà Tống nội chiến phân tranh nam Bắc bị suy yếu chánh sự nên cất binh đánh phá Nhật nam & Cửu chân, Vua tống sai Đoàn hòa chí đánh trả và diệt vong gần hết 1 tiểu vương quốc của Lâm ấp.
Từ năm 605 đời nhà tùy giao chiến mãi đến năm Trinh quan đời nhà đường (vua Thái tông), Vua Lâm ấp là Phạm đầu lê và con Phạm tấn Long mất nên Lâm ấp lập con của bà Cô là Chư cát địa lên làm Vua đổi tên nước là Hoàn vương quốc.
Mãi đến năm Mậu Tý 808 Trương Chu cất binh đánh hoàn vương quốc giết hại rất nhiều nên vua hoàn vương yếu thế rút lui vào phía nam (vùng TRÀ BÀN đổi tên nước là Chiêm thành, nơi đây SIMHAPURA (Sư tử thành) được chọn là kinh đô đệ nhất đế. Đây là Kinh thành tráng lệ nằm trong tiểu vương quốc Amaravati là 1 tiểu vương quốc hùng mạnh nhất trong 5 tiểu vương quốc champa lúc bấy giờ trải gần một thiên niên kỷ, bởi vậy mới có câu: "Điện các huy hoàng trong ánh nắng. Đền đài tuyệt mỹ dưới trời xanh"
Cho đến đời vua Viạya Cri (998 - 1009) thì dời vào đồ bàn đến đây Simhapura được dân gian gọi là Chiêm động, từ lúc đó dân gian quanh vùng ai cũng sợ những vị thần bảo vệ vương quyền của vương quốc champa còn trú ngụ nên không ai lui tới nữa tức TRÀ KIỆU NGÀY NAY . Sau này có nhiều giòng tộc theo Thiên Chúa giáo vào ở ngay trên Simhapura và dần dần đông đúc lập nên nhà thờ Trà Kiệu... có đài kính Đức Maria ngay trên đồi Bửu Châu(Vương cung thánh đường Đức Maria)
 
Hoài Phúc, tóm tắt>
 
==Xem thêm==
7

lần sửa đổi