Khác biệt giữa các bản “Núi Thái Bình (Hồng Kông)”

n
không có tóm lược sửa đổi
n (clean up)
n
{{Infobox Mountainmountain
| Namename = VictoriaNúi PeakThái Bình
| Photophoto = Hong_Kong_Night_Skyline_v2.jpg
| Photophoto size =
| Captioncaption = AKhung panoramiccảnh viewHồng ofKông, HongCửu Kong,Long Kowloon andcảng Victoria Harbournhìn fromtừ Victorianúi Thái Bình Peakvào atban nightđêm
| Elevationelevation = {{convert|552|m|ft|abbr=on}}
| Locationlocation = {{HKG}}
| Rangerange =
| Prominenceprominence =
| Parent_peakparent_peak =
| pushpin_map = Hong Kong
| pushpin_label_position = right
| pushpin_mapsize =
| coordinates_ref=
| latdlat_d= 22|latmlat_m= 16|latslat_s= 31.69|latNSlat_NS=N
| longdlong_d= 114|longmlong_m= 8|longslong_s= 37.78|longEWlong_EW=E
| Coordinatescoordinates ={{coor dms|22|16|31.69|N|114|8|37.78|E|type:landmark}}
| Topographic maptopo =
| Typetype =
| Volcanic_Arcvolcanic_arc/Beltbelt=
| Ageage =
| Last eruptionlast_eruption =
| First ascentfirst_ascent =
| Easiest routeeasiest_route =
| Grid_ref_UKgrid_ref_UK =
| Grid_ref_Irelandgrid_ref_Ireland =
| Listinglisting =
| Translation =
| Language =
| Pronunciation =
}}
{{otheruses|Núi Thái Bình}}