Đặng Trần Vỹ (鄧陳暐[1], 1864-?) là một quan lại nhà Nguyễn dưới thời Pháp thuộc.

Đặng Trần Vỹ
鄧陳暐
Thông tin cá nhân
Sinh
Ngày sinh
1864
Nơi sinh
Đại Nam
Mất
Nơi mất
Đông Dương
Giới tínhnam
Gia quyến
Phu nhân
Lê Thị Bình
Hậu duệ
Đặng Trần Phất
Học vấnGiải nguyên
Quốc giaĐông Dương
Thời kỳNhà Nguyễn
Tác phẩmĐề Trấn Vũ quán

Sự nghiệp sửa

Đặng Trần Vỹ được cho là học trò giỏi nhất của hai tỉnh Hà Nội và Nam Định. Ông đậu giải Nguyên (Thủ Khoa) khoa thi Hương năm Tân Mão (1891) triều Thành Thái. Khoa ấy có 9.000 sĩ tử của hai tỉnh ứng thí. Sau này Đặng Trần Vỹ làm quan tới chức Tuần phủ Phú Thọ rồi Tổng đốc Bắc Ninh. [2]

Gia đình sửa

Ông có vợ tên Lê Thị Bình. Con trai thứ tư là Đặng Trần Phất, bút danh Như Hiền; là nhà văn Việt Nam thời Pháp thuộc.

Tác phẩm sửa

Một trong những di cảo đáng kể nhất của Đặng Trần Vỹ là bài thơ chữ Hán đề đền Trấn Võ, hiện còn ghi ở bái đường ngôi đền:[2][3][4]

Tham khảo sửa

  1. ^ Theo Quốc triều hương khoa lục.
  2. ^ a b “Nhớ nhà văn Băng Hồ”. Báo Công an nhân dân. 18 tháng 4 năm 2008.
  3. ^ “Đề Trấn Vũ quán – Đặng Trần Vĩ”.
  4. ^ Xứ Đoài thơ, Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống biên soạn, NXB Hội nhà văn, 2012