đế Khắc là tên vị vua thứ 7 của triều đại Thần Nông theo Tư trị thông giám - phần ngoại kỷ - của Tư Mã Quang đời nhà Tống, còn theo Sử Ký - phần bổ Tam Hoàng bản kỷ - của Tư Mã Trinh đời nhà Đường thì ông lại là vị vua thứ 9 của triều đại này.

đế Khắc
vua Thần Nông thị
thiên tử
Tại vị? - ?
Tiền nhiệmđế Lai
Kế nhiệmđế Du Võng
Thông tin chung
Hậu duệđế Du Võng
Thân phụđế Lai
Thân mẫukhông rõ
Sinh?
Mất?

Dù sao thì cả hai thuyết trên vẫn thống nhất đế Khắc chính là con của đế Ai (còn gọi là đế Lai) và là cha của đế Du Võng, thời kỳ đế Khắc chấp chính cũng là lúc triều đại Thần Nông bắt đầu xuống dốc. Theo huyền sử Trung Quốc và một số thư tịch thần thoại khác thì đế Khắc rất thích du sơn ngoạn thủy nên hay xuất cung ra ngoài tuần hành, mỗi lần đi khỏi thành như vậy thì việc quốc gia đại sự đều giao cho đại thần tin cẩn là thủ lĩnh Xi Vưu của nước Cửu Lê. Đế Khắc nhiều phen ham vui say mê ngắm cảnh thiên nhiên nên có phen đi suốt tháng còn chưa thấy về, thế nên Xi Vưu được thể lạm quyền làm những điều sai trái khiến dân tình ca thán. Mỗi lần tổ chức dã ngoại như vậy thì lại tiêu tốn không ít vào ngân khố của đất nước khiến cho kho tàng trống rỗng, Xi Vưu thừa "nước đục thả câu" bắt nhân dân đóng thuế để bù vào những khoản ngân sách trên. Thời kỳ đó đang là giai đoạn chuyển tiếp giữa chế độ cộng sản nguyên thủy và xã hội chiếm hữu nô lệ nên của cải của dân chúng giao cho một vị thủ lĩnh hay tù trưởng nắm giữ nghiễm nhiên trở thành của riêng, những quý tộc thị tộc đó ngoài phần nộp thuế cho triều đình còn nhân cơ hội đục khoét vơ vét thêm cho mình làm cho dân chúng bất mãn.

thời đại đế Khắc trị vì lúc bấy giờ thiên hạ còn chưa chính thức có giai cấp đã bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn giữ những tầng lớp sơ khai nhưng chưa đến mức bùng phát thành bạo động, sau khi đế Khắc qua đời con trai trưởng là đế Du Võng nối ngôi.

xem thêmSửa đổi

  • đế Lai
  • đế Du Võng
  • Xi Vưu
  • nước Cửu Lê
  • nước Hữu Hùng
  • Hoàng Đế

tham khảoSửa đổi