Đế Ly (chữ Hán: 帝釐) hay đế Nghi được xem là vị vua thứ năm của Thần Nông thị trong huyền sử trung Quốc, theo sách Tư trị thông giám của Tư Mã Quang đời nhà Tống phần ngoại kỷ ghi chép thì ông là con trưởng của đế Minh. Còn theo Tư Mã Trinh bổ sung vào Sử Ký Tư Mã Thiên phần Tam Hoàng bản kỷ thì ông là con của đế Trực và là cháu nội đế Minh, nghĩa là theo sách này thì ông sẽ là vị vua thứ sáu của triều đại Thần Nông.

đế Ly hay đế Nghi
vua Thần Nông thị
thiên tử
Tại vịkhông rõ
Tiền nhiệmđế Minh (theo Thông Giám) đế Trực (theo Sử Ký)
Kế nhiệmđế Lai
Thông tin chung
Hậu duệđế Ai
Thân phụđế Minh (hoặc đế Trực)
Sinh?
Mất?

Theo sách Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ LiênViệt Nam dẫn nguồn từ Tư trị thông giám thì đế Nghi là nhân vật bình thường cũng không có tài gì nổi bật cho lắm, bởi lẽ này mà khi đế Minh đi tuần du phương Nam gặp gỡ con gái Vụ Tiên rồi sinh ra Lộc Tục thì cha ông thấy đứa con nhỏ này có vẻ thông minh lanh lợi cơ mưu túc trí bèn nảy ra ý định trao lại ngai vàng cho Lộc Tục. Tuy nhiên lớn lên Lộc Tục hiểu biết nên đã từ chối lời cha và dứt khoát không nhận ngôi báu, đế Minh liền chia đất nước ra làm hai phần phía bắc Trường Giang truyền cho đế Nghi cai quản còn phía nam Dương Tử truyền cho Lộc Tục. Sau khi đế Minh băng hà thì đế Nghi kế nhiệm ngôi thiên tử, còn về phần Lộc Tục ở đất nam đặt quốc hiệu là Xích Quỷ thụy hiệu là Kinh Dương Vương.

Sau khi đế Nghi tạ thế con là đế Ai tức đế Lai kế nhiệm.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Đại Việt sử ký toàn thư - phần Ngoại kỷ - kỷ Hồng Bàng thị
  • Tư trị thông giám - phần Ngoại kỷ - kỷ Thần Nông thị
  • phần bổ sung của Tư Mã Trinh vào Sử Ký - Tam Hoàng bản kỷ