Địch (họ)

họ (狄)

Địch là một họ của người Trung Quốc (chữ Hán: 狄, Bính âm: Di). Trong danh sách Bách gia tính họ này xếp thứ 108.

Người Trung Quốc họ Địch nổi tiếngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi