Định lý Maxwell

Định lý Maxwell là một định lý trong lĩnh vực hình học phẳng được phát biểu như sau: Cho hai tam giác ABC và một điểm P trong mặt phẳng. Dựng tam giác A'B'C' sao cho các cạnh B'C', C'A', A'B' lần lượt song song với AP, BP, CP. Khi đó ba đường thẳng đi qua ba đỉnh tam giác A', B', C' lần lượt song song với ba cạnh BC, CA, AB sẽ đồng quy.[1][2][3]

Định lý Maxwell

Định lý kép của định lý MaxwellSửa đổi

Cho tam giác ABC, cho đường thẳng L cắt ba cạnh BC, CA, AB tại A1, B1, C1. Gọi A'B'C' là tam giác trong mặt phẳng sao cho B'C', C'A', A'B' lần lượt song song với AA1, BB1, CC1. Khi đó ba đường thẳng đi qua A', B', C' và lần lượt song song với BC, CA, AB sẽ cắt ba cạnh B'C', C'A', A'B' tại ba điểm thẳng hàng.[4]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ T. Andreescu, D. Andrica, Complex Numbers From A to... Z, Birkhäuser, 2006
  2. ^ D. Pedoe, Geometry: A Comprehensive Course, Dover, 1970
  3. ^ V. V. Prasolov, Problems in Planimetry, v 1, Nauka, Moscow, 1986 (tiếng Nga)
  4. ^ Đào Thanh Oai, The Dual of Maxwell's Theorem, tháng 08-2015, tại Cut-The-Knot

Liên kết ngoàiSửa đổi