Định lý Monge

Trong hình học phẳng, định lý Monge, đặt tên theo Gaspard Monge, định lý này có nội dung như sau:

Định lý Monge

Cho ba đường tròn trong một mặt phẳng, không có đường tròn nào nằm trong đường tròn khác, khi đó giao điểm của các cặp tiếp tuyến ngoài của hai đường tròn sẽ tạo thành ba điểm thẳng hàng.

Định lý Monge được chứng minh bằng định lý Desargues, và định lý Menelaus. Định lý Monge được sử dung rất nhiều trong chứng minh các bài toán liên quan đến đường tròn.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Graham, L. A. (1959). Ingenious Mathematical Problems and Methods. New York: Dover. ISBN 0486205452. Truy cập ngày 1 tháng 12 năm 2012.

Liên kết ngoàiSửa đổi