Đồ thị chu trình

Trong lý thuyết đồ thị, đồ thị chu trình (tiếng Anh: Cycle graph) chính là chu trình đơn. Nó có hình dạng của đa giác. Đồ thị chu trình có n đỉnh được ký hiệu là .

Đồ thị chu trình
Undirected 6 cycle.svg
C6, Đồ thị chu trình có 6 đỉnh
số đỉnh: n
số cạnh: n
đường kính: 1
chu trình ngắn nhất: n
ký hiệu:
số đồ thị đẳng cấu: 2n (Dn)
sắc số: 3 nếu n lẻ, 2 nếu n chẵn
số màu cạnh: 3 nếu n lẻ, 2 nếu n chẵn
spectral_gap =
tính chất khác
2-chính quy
Vertex-transitive
Edge-transitive
Unit distance
Đồ thị Hamilton
Đồ thị Euler

Các đỉnh của đồ thị chu trình đều có bậc bằng 2.

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi