Thành Cung Đỗ Hoàng hậu
成恭杜 皇后
Tấn Thành Đế Hoàng hậu
Hoàng hậu nhà Tấn
Tại vị336 - 341
Tiền nhiệmMinh Mục Dữu Hoàng hậu
Kế nhiệmKhang Hiến Chử Hoàng hậu
Thông tin chung
Sinh321
Kinh Triệu
Mất341
Kiến Khang
Phối ngẫuTấn Thành Đế
Hậu duệ
Tên tự
Đỗ Lăng Dương (杜陵陽)
Thụy hiệu
Thành Cung Hoàng hậu
(成恭皇后)
Thân phụĐỗ Nghệ
Thân mẫuBùi Mục Chi

Tiểu sử sửa

Đỗ Lăng Dương (chữ Hán: 杜陵陽, 321 - 341), nguyên quán ở huyện Kinh Triệu, là hoàng hậu của Tấn Thành Đế Tư Mã Diễn, vua thứ 7 của nhà Tấn trong lịch sử Trung Quốc.

Đỗ Lăng Dương xuất thân trong một gia đình vọng tộc. Cụ bốn đời của bà là Trấn Nam tướng quân Đỗ Dự, làm quan đầu triều Tấn, truyền qua hai đời đến phụ thân là Đỗ Nghệ. Mẹ là Bùi Mục Chi, cháu của Trường thủy giáo úy Bùi Xước. Lăng Dương là người dung mạo xuất chúng lại có kiến thức uyên thâm. Năm 336, lúc 15 tuổi, bà được gả cho Tấn Thành Đế Tư Mã Diễn và được lập làm hoàng hậu. Thành Đế về sau cho huyện Lăng Dương ở quận Tuyên Thành làm huyện Quảng Dương[1]. Tháng 3 năm 341, Đỗ Lăng Dương bạc mệnh qua đời, thọ 21 tuổi, làm hoàng hậu 6 năm, được truy phong làm Thành Cung hoàng hậu (成恭皇后), không sinh được con.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Chú thích sửa

  1. ^ Nay thuộc trấn Lăng Dương, huyện Thanh Dương, tỉnh An Huy