Đỗ Quế Lượng là nhà quản lý kinh tế, Quyền Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quá trình công tác sửa

Lớn lên ông theo học ngành kinh tế.

Ông từng giữ chức Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hải Phòng [1], Phó Chủ tịch UBND TP Hải phòng (1989 – 1994) [2]., Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Tháng 10 năm 1997 ông được bổ nhiệm làm Quyền Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam đến tháng 5 năm 1998.

Sau khi nghỉ hưu ông chuyển sang công tác nghiên cứu khoa học. Ông đang giữ chức Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh doanh và Công nghệ tại Hà nội.

Chú thích sửa

  1. ^ 25 tháng 4 năm 2013-.aspx “Agribank Hải Phòng” Kiểm tra giá trị |url= (trợ giúp). Truy cập 13 tháng 6 năm 2016.
  2. ^ “Sở Nội vụ”. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 11 năm 2014. Truy cập 13 tháng 6 năm 2016.