Độ cao so với mực nước biển

Mét trên mực nước biển trung bình (MAML) hoặc đơn giản là độ cao so với mực nước biển (MASL hoặc masl) là một thước đo tiêu chuẩn tính bằng đơn vị mét theo khoảng cách dọc (chiều cao, cao độ hoặc độ cao) của một vị trí liên quan đến mực nước biển trung bình lịch sử được lấy như một mốc thời gian dọc. Mực nước biển trung bình bị ảnh hưởng bởi yếu tố biến đổi khí hậu và các yếu tố khác và thay đổi theo thời gian. Vì lý do này và các lý do khác, các phép đo độ cao được ghi lại trên mực nước biển có thể khác với độ cao thực tế của một vị trí nhất định so với mực nước biển tại một thời điểm nhất định.

Công dụng sửa

Độ cao so với mực nước biển là phép đo tiêu chuẩn về cao độ hoặc độ cao của:

Làm thế nào nó được xác định sửa

Độ cao hoặc cao độ tính bằng Độ cao so với mực nước biển của một vị trí, vật thể hoặc điểm có thể được xác định theo một số cách. Phổ biến nhất bao gồm:

Đo lường chính xác mực nước biển trung bình lịch sử là một công trình phức tạp. Sụt lún khối đất (như xảy ra tự nhiên ở một số đảo) có thể làm xuất hiện hiện tượng mực nước biển dâng cao. Ngược lại, các dấu hiệu trên các khối đất được nâng lên do các quá trình địa chất có thể gợi ý hạ thấp mực nước biển trung bình.

Hệ thống đo lường khác sửa

Độ cao Feet trên mực nước biển là phương pháp tương tự phổ biến nhất cho mét trên mực nước biển trong hệ thống đo lường thông thường của Hoa Kỳ, viết tắt FAML.

Các từ viết tắt sửa

Độ cao so với mực nước biển thường được viết tắt là mamsl hoặc MAML, dựa trên chữ viết tắt AMSL cho mực nước biển trung bình. Các chữ viết tắt khác là masl [1] và MASL.[2]

Xem thêm sửa

  • Độ sâu dưới đáy biển
  • Độ cao so với địa hình trung bình
  • Độ cao so với mặt đất
  • Danh sách các địa điểm trên đất liền có độ cao dưới mực nước biển
  • Máy đo chiều dọc

Tham khảo sửa

  1. ^ Ricardo Bressani, Ricardo; Carlos Chon (1996). “Effects of altitude above sea level on the cooking time and nutritional value of common beans” (PDF). Plant Foods for Human Nutrition (Formerly Qualitas Plantarum). 49 (1): 53–61. doi:10.1007/BF01092522. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 11 tháng 5 năm 2020. Truy cập ngày 6 tháng 5 năm 2007.
  2. ^ “Meters above Sea Level - What does MSL stand for? Acronyms and abbreviations by The Free Online Dictionary”. Truy cập ngày 6 tháng 5 năm 2007.