Động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt

Loại động cơ phản lực phun gió được sử dụng rộng rãi trong động cơ đẩy máy bay

Động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt (tiếng Anh - Turbopropeller jet engine, viết tắt - PropJet hay TurboFan; tiếng Nga - Турбовентиляторный двигатель, viết tắt - ТРДД) là một dạng của động cơ tuốc bin khí, cho ra lực đẩy tổng hợp vừa từ luồng khí phản lực phụt từ động cơ, vừa từ gió cánh quạt thổi không qua buồng đốt động cơ. Vì thế Động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt còn được gọi là Động cơ phản lực hai luồng khí.[1]

Động cơ tua bin phản lực cánh quạt
Động cơ tua bin phản lực cánh quạt GE90-115B

Động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đôi khi còn được gọi là Động cơ tuốc bin cánh quạt đẩy

Hầu như tất cả các máy bay phản lực dân sự ngày nay đều dùng loại động cơ này vì ít tốn kém nhiên liệu hơn và ít ồn hơn. Các máy bay chiến đấu thì ít dùng loại này, vì những ưu điểm của nó mất đi, khi máy bay bay với tốc độ nhanh (lớn hơn 0,7–0,9 Mach).[2][3]

Tham khảo

sửa
  1. ^ Wragg, David W. (1973). A Dictionary of Aviation . Osprey. tr. 267. ISBN 9780850451634.
  2. ^ Klaus Hünecke: Jet Engines. S. 9, Fig. 1–7, Motorbooks International, Osceola WI (USA) 1997, ISBN 0-7603-0459-9.
  3. ^ Klaus Hünecke: Flugtriebwerke. Ihre Technik und Funktion. Motorbuchverlag, Stuttgart 1987/1998, ISBN 3-87943-407-7.
  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Turbofan
  2. http://www.grc.nasa.gov/WWW/k-12/airplane/aturbf.html Lưu trữ 2014-09-22 tại Wayback Machine

Liên kết ngoài

sửa
  1. Hiểu về "động cơ phản lực-cánh quạt" Lưu trữ 2017-04-23 tại Wayback Machine
  2. Động cơ máy bay tua bin cánh quạt Lưu trữ 2013-12-27 tại Wayback Machine

Xem thêm

sửa