Động cơ phản lực không khí

Động cơ máy bay tạo ra lực đẩy bằng cách phát ra một tia khí


Động cơ phản lực không khí là một dạng của động cơ phản lực sử dụng oxy từ không khí cùng nhiên liệu mà kết quả là tạo ra lực đẩy phản lực bởi dòng sản phẩm cháy có tốc độ cao (dạng tạo phản lực trực tiếp) hoặc tạo khí làm chuyển động cơ cấu giúp quay cánh quạt rộng tạo lực nâng (dạng tạo phản lực gián tiếp).

Động cơ phản lực không khí dạng hai luồng (Động cơ phản lực tuốc bin cánh quạt - TurboFan) của hãng Pratt & Whitney F100 đang được kiểm tra cháy thử
Mô phỏng một động cơ phản lực không khí.

Động cơ phản lực không khí có thể có máy nén hoặc không có máy nén. Trong đó loại động cơ có máy nén có thể tạo phản lực trực tiếp như động cơ tuốc bin khí (gas turbine engine) hoặc có thể tạo phản lực gián tiếp như động cơ tuốc bin trục (turboshaft engine).

Tham khảoSửa đổi

  1. Jet engine
  2. Воздушно-реактивный двигатель

Liên kết ngoàiSửa đổi

  1. Hiểu về "động cơ phản lực-cánh quạt"

Xem thêmSửa đổi