Đa hình (khoa học máy tính)

Trong ngôn ngữ lập trìnhlý thuyết kiểu, đa hình (tiếng Anh: polymorphism, từ tiếng Hy Lạp πολύς, polys, "nhiều" và μορφή, morphē, "hình dạng") là việc cung cấp một giao diện cho các thực thể thuộc nhiều kiểu khác nhau.[1] Một kiểu đa hình là kiểu mà những toán tử của nó có thể được áp dụng cho các giá trị của kiểu khác, hoặc các kiểu.[2] Có nhiều loại đa hình cơ bản, gồm: đa hình tùy biến (ad hoc polymorphism), đa hình tham số (parametric polymorphism) và đa hình dẫn xuất (subtyping, hay còn gọi là subtype polymorphism, inclusion polymorphism).

Lịch sửSửa đổi

Các loại đa hìnhSửa đổi

Đa hình tùy biếnSửa đổi

Đa hình tham sốSửa đổi

Dẫn xuấtSửa đổi

PolytypismSửa đổi

Hiện thựcSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Bjarne Stroustrup (ngày 19 tháng 2 năm 2007). “Bjarne Stroustrup's C++ Glossary”. polymorphism – providing a single interface to entities of different types.
  2. ^ Cardelli, Luca; Wegner, Peter (tháng 12 năm 1985). “On understanding types, data abstraction, and polymorphism” (PDF). ACM Computing Surveys. New York, NY, USA: ACM. 17 (4): 471–523. doi:10.1145/6041.6042. ISSN 0360-0300.: "Polymorphic types are types whose operations are applicable to values of more than one type."

Liên kết ngoàiSửa đổi