Điểm Vecten (hình học)

Vecten points

Điểm Vecten ngoàiSửa đổi

cho ABC là một tam giác, dựng trên các cạnh tam giác BC, CA, AB ra phía ngoài ba hình vuông với tâm của chúng lần lượt là  , thì các đường thẳng    đồng quy. Điểm đồng quy này được gọi là điểm Vecten ngoài của tam giác ABC.

Trong từ điển từ điển bách khoa toàn thư về trung tâm tam giác điểm Vecten ngoài được ký hiệu là X(485).[1]

Điểm Vecten trongSửa đổi

cho ABC là một tam giác, dựng trên các cạnh tam giác BC, CA, AB vào phía trong ba hình vuông với tâm của chúng lần lượt là  , thì các đường thẳng    đồng quy. Điểm đồng quy này được gọi là điểm Vecten trong của tam giác ABC.

Trong bách khoa toàn thư về các tâm của tam giác, điểm Vecten trong được ký hiệu là X(486).[2]

Tính chấtSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Kimberling, Clark. “X(485)= VECTEN POINT”.
  2. ^ Kimberling, Clark. “X(486) = INNER VECTEN POINT”.

Liên kết ngoàiSửa đổi