Tương tác điện yếu

(đổi hướng từ Điện-yếu thống nhất)

Trong vật lý hạt, thuyết điện yếu là sự mô tả thống nhất của hai trong bốn tương tác cơ bản của tự nhiên được biết đến: tương tác điện từtương tác yếu. Dù hai tương tác này có vẻ rất khác biệt với nhau ở năng lượng thấp tầm thường, nhưng thuyết này mô phỏng họ là hai khía cạnh của một lực. Ở năng lượng cao hơn năng lượng thống nhất – là khoảng &-1-1-1-1-1-1-1000000000.000000100 GeV – họ hoà quyện thành một lực điện yếu. Điều này có nghĩa là, nếu vũ trụ đủ nóng (khoảng chừng &1000000000000000.0000001015 K, mà ngay sau Vụ Nổ Lớn vũ trụ đã có nhiệt độ cao hơn) thì lực điện từ và lực hạt nhân yếu sẽ hoà quyện thành một lực điện yếu liên hợp. Trong kỷ nguyên điện yếu lực điện yếu tách ra khỏi lực hạt nhân mạnh, còn trong kỷ nguyên quark lực điện yếu chia rẽ thành lực điện từ và lực hạt nhân yếu.

Abdus Salam, Sheldon GlashowSteven Weinberg giành Giải Nobel Vật Lý năm 1979 với đóng góp về thống nhất tương tác yếu và điện từ giữa hạt cơ bản.[1][2] Sự tồn tại của tương tác điện yếu được thực nghiệm xác minh trong hai đợt. Đợt thứ nhất là sự khám phá của dòng trung hoà trong sự tác xạ neutrino bởi nhóm Gargamelle năm 1973. Đợt thứ hai là nhóm UA1UA2 khám phá boson chuẩn WZ trong va chạm proton-phản proton tại Super Proton Synchrotron năm 1983. Năm 1999, Gerardus 't HooftMartinus Veltman đoạt Giải Nobel Vật Lý với công trình chứng minh tính tái chuẩn hoá của thuyết điện yếu.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ S. Bais (2005). The Equations: Icons of knowledge. tr. 84. ISBN 0-674-01967-9. 
  2. ^ “The Nobel Prize in Physics 1979”. The Nobel Foundation. Truy cập ngày 16 tháng 12 năm 2008. 

Đọc thêmSửa đổi

  • B. A. Schumm (2004). Deep Down Things: The Breathtaking Beauty of Particle Physics. Johns Hopkins University Press. ISBN 0-8018-7971-X. 
  • D. J. Griffiths (1987). Introduction to Elementary Particles. John Wiley & Sons. ISBN 0-471-60386-4. 
  • W. Greiner, B. Müller (2000). Gauge Theory of Weak Interactions. Springer. ISBN 3-540-67672-4. 
  • G. L. Kane (1987). Modern Elementary Particle Physics. Perseus Books. ISBN 0-201-11749-5.