Điện mặt trời Mộ Đức

Điện mặt trời Mộ Đức trên bản đồ Việt Nam
Điện mặt trời Mộ Đức
Điện mặt trời Mộ Đức
Điện mặt trời Mộ Đức (Việt Nam)

Điện mặt trời Mộ Đức là nhà máy điện mặt trời xây dựng trên vùng đất thôn Đạm Thủy NamĐức Minh huyện Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam [1][2][3].

Điện mặt trời Mộ Đức có công suất lắp máy 19,2 MW, khởi công tháng 5/2018, hoàn thành tháng 4/2019. Nhà máy có diện tích đất công tác hơn 24 ha, cung cấp năng lượng mỗi năm khoảng 35 triệu KWh [3].

Điện mặt trời Mộ Đức là nhà máy điện mặt trời đầu tiên xây dựng trên vùng đất tỉnh Quảng Ngãi [4].

Tham khảo sửa

  1. ^ Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.
  2. ^ Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ D-49-26-B. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, 2004.
  3. ^ a b Khánh thành Nhà máy điện Mặt Trời đầu tiên ở Quảng Ngãi. Công thương Online, 27/04/2019. Truy cập 1/06/2019.
  4. ^ Khánh thành Dự án nhà máy điện mặt trời Mộ Đức[liên kết hỏng]. Cổng TT UBND huyện Mộ Đức, 06/05/2019. Truy cập 1/06/2019.

Liên kết ngoài sửa