Điện thờ là một hình thức của Đền, nơi thờ Thánh, Phật, Mẫu, Tam tứ phủ, các vị thần... trong tín ngưỡng dân gian của Việt Nam; có quy mô nhỏ hơn Đền và Phủ thờ, lớn hơn Miếu Thờ.

Ngoài ra, điện còn là sảnh đường cao lớn nơi chỗ Vua Chúa ở, Thần Thánh ngự.

Điện thờ có thể của cộng đồng hoặc tư nhân. Trên bàn thờ điện thường có ngai, bài vị, khám, tượng chư vị thánh thần và các đồ thờ khác như: tam sơn, bát hương, cây nến, đài, lọ hoa, vàng mã,…[1]

Bài liên quanSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ “Phân biệt Chùa, Đình, Đền, Phủ, Miếu, Quán trong phong tục Việt”.