Điện toán cụm bao gồm một số máy tính kết nối lỏng lẻo với nhau, làm việc cùng nhau, ở nhiều khía cạnh, có thể xem như một hệ thống duy nhất. Không giống như điện toán lưới, trong điện toán cụm, mỗi nút (node) thực hiện cùng một công việc giống nhau, được điều khiển và lập lịch bằng phần mềm.[1]

Tham khảoSửa đổi

Đọc thêmSửa đổi

  • Mark Baker, et al., Cluster Computing White Paper [1], 11 Jan 2001.
  • Evan Marcus, Hal Stern: Blueprints for High Availability: Designing Resilient Distributed Systems, John Wiley & Sons, ISBN 0-471-35601-8
  • Greg Pfister: In Search of Clusters, Prentice Hall, ISBN 0-13-899709-8
  • Rajkumar Buyya (editor): High Performance Cluster Computing: Architectures and Systems, Volume 1, ISBN 0-13-013784-7, and Volume 2, ISBN 0-13-013785-5, Prentice Hall, NJ, USA, 1999.

Liên kết ngoàiSửa đổi

Bản mẫu:Parallel Computing