Điện toán nhận thức

Điện toán nhận thức (tiếng Anh: cognitive computing) mô tả các nền tảng công nghệ, nói rộng ra, dựa trên các ngành khoa học về trí tuệ nhân tạo (AI) và xử lý tín hiệu. Các nền tảng này bao gồm học máy (machine learning), lý luận, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nhận dạng giọng nóitầm nhìn (nhận dạng đối tượng), tương tác máy tính của con người, tạo hộp thoại và tường thuật, và các công nghệ khác.[1][2]

Định nghĩa

sửa

Hiện tại, không có định nghĩa được thống nhất rộng rãi cho điện toán nhận thức trong cả học viện hoặc ngành công nghiệp thông tin.[1][3][4]

Nói chung, thuật ngữ điện toán nhận thức đã được sử dụng để chỉ phần cứng và/hoặc phần mềm mới bắt chước hoạt động của bộ não con người [5][6][7][8][9] (2004) và giúp cải thiện quyết định của con người.[10] Theo nghĩa này, điện toán nhận thức là một loại máy tính mới với mục tiêu là các mô hình chính xác hơn về cách não / tâm trí con người cảm nhận, lý do và phản ứng với kích thích. Các ứng dụng điện toán nhận thức liên kết phân tích dữ liệu và hiển thị trang thích ứng (AUI) để điều chỉnh nội dung cho một loại đối tượng cụ thể. Như vậy, phần cứng và các ứng dụng điện toán nhận thức phấn đấu để có nhiều tình cảm và có ảnh hưởng nhiều hơn bởi thiết kế.

Một số tính năng mà hệ thống nhận thức có thể thể hiện là:

Thích nghi
Chúng có thể học hỏi khi thông tin thay đổi, và khi mục tiêu và yêu cầu phát triển. Chúng có thể giải quyết sự mơ hồ và chịu đựng sự khó lường. Chúng có thể được thiết kế để cung cấp dữ liệu động trong thời gian thực hoặc gần thời gian thực.[11]
Tương tác
Chúng có thể tương tác dễ dàng với người dùng để những người dùng đó có thể xác định nhu cầu của họ một cách thoải mái. Họ cũng có thể tương tác với các bộ xử lý, thiết bị và dịch vụ đám mây khác, cũng như với mọi người.
Lặp đi lặp lại và trạng thái
Chúng có thể hỗ trợ xác định vấn đề bằng cách đặt câu hỏi hoặc tìm đầu vào nguồn bổ sung nếu tuyên bố vấn đề không rõ ràng hoặc không đầy đủ. Chúng có thể "nhớ" các tương tác trước đó trong một quy trình và trả lại thông tin phù hợp cho ứng dụng cụ thể tại thời điểm đó.
Bối cảnh
Chúng có thể hiểu, xác định và trích xuất các yếu tố theo ngữ cảnh như ý nghĩa, cú pháp, thời gian, địa điểm, tên miền phù hợp, quy định, hồ sơ người dùng, quy trình, nhiệm vụ và mục tiêu. Chúng có thể rút ra nhiều nguồn thông tin, bao gồm cả thông tin kỹ thuật số có cấu trúc và không cấu trúc, cũng như các đầu vào cảm giác (thị giác, cử chỉ, thính giác hoặc cung cấp cảm biến).[12]

Tham khảo

sửa
 1. ^ a b Kelly III, Dr. John (2015). “Computing, cognition and the future of knowing” (PDF). IBM Research: Cognitive Computing. IBM Corporation. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 13 tháng 4 năm 2018. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2016.
 2. ^ Augmented intelligence, helping humans make smarter decisions. Hewlett Packard Enterprise. http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA6-4478ENW.pdf Lưu trữ 2016-04-27 tại Wayback Machine
 3. ^ “Cognitive Computing”. ngày 27 tháng 4 năm 2014. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 7 năm 2019. Truy cập ngày 21 tháng 5 năm 2020.
 4. ^ Gutierrez-Garcia, J. Octavio; López-Neri, Emmanuel (ngày 30 tháng 11 năm 2015). “Cognitive Computing: A Brief Survey and Open Research Challenges”. 2015 3rd International Conference on Applied Computing and Information Technology/2nd International Conference on Computational Science and Intelligence: 328–333. doi:10.1109/ACIT-CSI.2015.64. ISBN 978-1-4673-9642-4.
 5. ^ Terdiman, Daniel (2014).IBM's TrueNorth processor mimics the human brain.http://www.cnet.com/news/ibms-truenorth-processor-mimics-the-human-brain/
 6. ^ Knight, Shawn (2011). IBM unveils cognitive computing chips that mimic human brain TechSpot: ngày 18 tháng 8 năm 2011, 12:00 PM
 7. ^ Hamill, Jasper (2013). Cognitive computing: IBM unveils software for its brain-like SyNAPSE chips The Register: ngày 8 tháng 8 năm 2013
 8. ^ Denning. P.J. (2014). “Surfing Toward the Future”. Communications of the ACM. 57 (3): 26–29. doi:10.1145/2566967.
 9. ^ Dr. Lars Ludwig (2013). “Extended Artificial Memory. Toward an integral cognitive theory of memory and technology” (pdf). Technical University of Kaiserslautern. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017. Chú thích journal cần |journal= (trợ giúp)
 10. ^ “Automate Complex Workflows Using Tactical Cognitive Computing: Coseer”. thesiliconreview.com. Truy cập ngày 31 tháng 7 năm 2017.
 11. ^ Ferrucci, D. et al. (2010) Building Watson: an overview of the DeepQA Project. Association for the Advancement of Artificial Intelligence, Fall 2010, 59–79.
 12. ^ Deanfelis, Stephen (2014). Will 2014 Be the Year You Fall in Love With Cognitive Computing? Wired: 2014-04-21