Ảo ảnh (quang học)

Trong quang học, ảo ảnh là các cảm giác hình ảnh không có thật để lại trong tâm thức khi quan sát một số hình ảnh đặc biệt. Lúc này, thông tin thu thập được từ mắt được xử lý bởi bộ não cho ra các cảm nhận không trùng với vật thể có thật. Ảo ảnh quang học thể hiện rằng bộ não người khi cảm nhận về hình ảnh có thể dùng các giả thiết nhất định để làm tăng tốc quá trình xử lý thông tin nhưng đôi khi không phù hợp thực tế.

Ví dụSửa đổi

Ảo tượngSửa đổi

Các ví dụ khácSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

(bằng tiếng Anh)

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

(bằng tiếng Anh)