Ống dẫn sóng

trang định hướng Wikimedia

Ống dẫn sóng là các thiết bị dùng để truyền dẫn sóng, như sóng điện từ (bao gồm ánh sáng) hay sóng âm. Tùy theo loại sóng mà ống dẫn sóng được thiết kế chuyện biệt; ví dụ: