Ủy ban Kiểm toán Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô

Ban Kiểm toán Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (tiếng Nga: Центра́льная ревизио́нная коми́ссия КПСС) là cơ quan chịu trách nhiệm báo cáo tài chính của Đảng Cộng sản Liên Xô.

Ban Kiểm toán Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô
Центра́льная ревизио́нная коми́ссия КПСС

PCUS Emblema.svg
Đảng huy Đảng Cộng sản Liên Xô

Ủy viên
Lãnh đạo Viktor Nogin (đầu tiên)
Alla Nizovtseva (cuối cùng)
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô
Chức năng Cơ quan kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Liên Xô
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Liên Xô
Bầu bởi Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ Moskva, Liên Xô
Lịch sử
Tiền thân Tên gọi
1919-1927 Ủy ban Kiểm toán Trung ương Đảng Cộng sản Nga (Bolsheviks)
1927-1934 Ban Kiểm toán Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang (Bolsheviks)
1934-1952 Ủy ban Kiểm toán Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (Bolsheviks)
1952-1990 Ủy ban Kiểm toán Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô
1990-1991 Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô

Lịch sửSửa đổi

Ủy ban được thành lập năm 1919, ban đầu có tên gọi là Ủy ban Kiểm toán Trung ương Đảng. Năm 1920 được đổi tên thành Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Năm 1921 Ủy ban Kiểm tra được tách thành Ban Kiểm toán Trung ương Đảng và Ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Tại Đại hội Đảng Cộng sản Nga lần thứ XIV (1925), Ban đổi tên thành Ủy ban Kiểm toán Trung ương Đảng Cộng sản Nga.

Tại Đại hội Đảng Cộng sản Nga lần thứ XIX (1952), thành Ủy ban Kiểm toán Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô.

Tại Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô lần thứ XXVIII (1990), Ủy ban Kiểm toán Trung ương Đảng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng sáp nhập thành Ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Nhiệm vụSửa đổi

Ủy ban Kiểm toán Trung ương Đảng có chức năng và nhiệm vụ:

  • Xác minh ngành tài chính, văn phòng và các doanh nghiệp kinh doanh trực thuộc Ban Bí thư Trung ương Đảng
  • Kiểm tra công việc của Ban Bí thư Trung ương và các cơ quan khác kịp thời và chính xác việc thông qua các trường hợp

Ủy viênSửa đổi

Thành viên của Ủy ban do Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô toàn Liên Xô bầu và chịu trách nhiệm trước Đại hội.

Ủy viên của Ủy ban không được bầu vào trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trừ một số trường hợp đặc biệt do Đại hội Đảng quy định.

Ngoài ra ủy viên của Ủy ban cũng được tham gia phiên họp toàn thể (Hội nghị Trung ương) của Trung ương Đảng với quyền hạn tương tự như ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Lãnh đạoSửa đổi

Họ và tên Nhiệm kỳ Chức vụ Chức vụ khác Ghi chú
 
Viktor Nogin
(1878-1924)
3/1921-5/1924 Chủ nhiệm Ban Kiểm toán Trung ương Đảng Cộng sản Nga (Bolsheviks) Mất khi đang tại nhiệm
 
Dmitry Kursky
(1874-1932)
5/1924-12/1925 Chủ nhiệm Ban Kiểm toán Trung ương Đảng Cộng sản Nga (Bolsheviks) Tổng công tố Văn phòng Công tố Nga Xô
12/1925-12/1927 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm toán Trung ương Đảng Cộng sản Nga (Bolsheviks)
 
Mikhail Vladimirsky
(1885–1951)
12/1927-2/1934 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm toán Trung ương Đảng Cộng sản Toàn Liên bang
2/1934-4/1951 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm toán Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô Mất khi đang tại nhiệm
 
Pyotr Moskatov
(1894–1969)
9/1952-2/1959 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm toán Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô Chủ tịch Ủy ban về việc thiết lập lương hưu Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô
 
Aleksandr Gorkin
(1897–1988)
2/1959-10/1961 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm toán Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô Chủ tịch Tòa án Tối cao Liên Xô
Nonna Muravyova
(1906–1986)
10/1961-3/1966 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm toán Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô Chủ tịch Ủy ban về việc thiết lập lương hưu Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô
Gennady Sizov
(1903–1991)
3/1966-2/1986 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm toán Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô
Ivan Kapitonov
(1915–2002)
3/1986-9/1988 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm toán Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô
Alla Nizovtseva
(1930–)
10/1988-7/1990 Quyền Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm toán Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô

Tham khảoSửa đổi