Ủy ban về các Quyền của Người Khuyết tật

Ủy ban về các Quyền của Người Khuyết tật (tiếng Anh: Committee on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD) là một cơ quan trực thuộc Liên Hiệp Quốc bao gồm các chuyên gia độc lập làm nhiệm vụ giám sát các quốc gia đã phê chuẩn Công ước Quốc tế về các Quyền của Người Khuyết tật trong việc bảo đảm các quyền của người khuyết tật được bảo hộ trong Công ước.[1] Các quốc gia đã phê chuẩn Công ước phải gửi báo cáo định kỳ về việc thực hiện các quyền được bảo hộ trong Công ước tới Ủy ban để thẩm định. Trong vòng hai năm sau khi phê chuẩn, các quốc gia phải báo cáo một lần, sau đó là cứ bốn năm một lần. Ủy ban sẽ thẩm tra từng báo cáo, xem xét và kiến nghị rồi gửi trở lại quốc gia đó.[1]

Nghị định thư bổ sung cho Công ước cho phép Ủy ban nhận giải quyết khiếu nại từ các cá nhân về các vi phạm Công ước của các nước đã phê chuẩn Nghị định thư này.[1]

Ủy ban họp tại Genève - Thụy Sĩ và tổ chức hai cuộc họp mỗi năm.[1]

Danh sách thành viên Ủy ban tại thời điểm tháng 2 năm 2010 như sau:[2]

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ a ă â b “Ủy ban về các Quyền của Người Khuyết tật” (bằng tiếng Anh). Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Truy cập ngày 9 tháng 1 năm 2011. 
  2. ^ “Membership of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities”. UN OHCHR. Truy cập ngày 30 tháng 5 năm 2010.