là một nguyên âm của tiếng Triều Tiên. Unicode của ㅏ là U+314F. Khi chuyển tự Hangeul sang Romaja nó tương ứng với chữ "A".

Tên tiếng Hàn

Thứ tự nét vẽSửa đổi

Tham khảoSửa đổi