là một nguyên âm của tiếng Triều Tiên. Unicode của ㅕ là U+3155. Khi chuyển tự Hangeul sang Romaja nó tương ứng với bộ chữ "YEO".

Tên tiếng Hàn

Thứ tự nét vẽSửa đổi

Tham khảoSửa đổi