(19967) 1987 SN12

tiểu hành tinh


(19967) 1987 SN12 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Henri DebehogneĐài thiên văn La SillaChile ngày 16 tháng 9 năm 1987.[1]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi