Trong toán học, −2số đối của 2. Nó là một số nguyên âm lớn hơn −3 và nhỏ hơn -1.

-2
Số đếm-2
âm hai
Bình phương4
Lập phương-8
Biểu diễn
Nhị phân-102
Tam phân-23
Tứ phân-24
Ngũ phân-25
Lục phân-26
Bát phân-28
Thập nhị phân-212
Thập lục phân-216
Nhị thập phân-220
Cơ số 36-236
Lục thập phân60

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi