.ghtên miền Internet cấp cao nhất dành cho quốc gia (ccTLD) của Ghana.

.gh
gh.nic
Năm ra đời 1995
Loại TLD Tên miền quốc gia cấp cao nhất
Tình trạng Đang hoạt động
Đăng ký Trung tâm Thông tin mạng Ghana
Bảo trợ Hệ thống máy tính mạng
Dùng cho Những trang có liên quan đến Ghana
Dùng thực tế Có một số trang ở Ghana sử dụng
Giới hạn Công ty phải có đăng ký ở Ghana, và nhà quản lý tên miền phải đặt ở đó
Cấu trúc Đăng ký tên cấp 3 dưới nhãn cấp 2
Tài liệu
Tranh chấp UDRP
Trang web GhNIC

Các tên miền cấp 2Sửa đổi

  • com.gh cho công ty
  • edu.gh cho trường học
  • gov.gh cho chính quyền
  • org.gh cho tổ chức
  • mil.gh cho quân đội

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi