Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không có tên miền quốc gia cấp cao nhất Internet (ccTLD), nhưng .kp được để dành cho mục đích này.

.kp
Năm ra đời Chưa được gán chính thức
Loại TLD Tên miền quốc gia cấp cao nhất
Tình trạng Chưa gán
Đăng ký Không
Bảo trợ Không
Dùng cho Những trang có liên quan đến Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
Dùng thực tế Chưa có để dùng
Giới hạn Chưa có để đăng ký
Tài liệu
Tranh chấp
Trang web

Ủy quyền

sửa

IANA đã để.kp cho Bắc Triều Tiên theo ISO 3166, nhưng đến năm 2007 tên miền vẫn chưa hoạt động.

Và mãi cho đến 2019, theo một thông tin loan truyền trên mạng, sau sự cố rò rỉ, người ta ước đoán Triều Tiên chỉ có 24 trang web đã đi vào hoạt động với tên miền.kp. Trong đó nổi tiếng nhất là hai trang KCNA và Air Koryo[1].

Vào ngày 11 tháng 9 năm 2007, ICANN đã thực hiện giải pháp sau[2]:

Hiện nay, ICANN đã nhận yêu cầu ủy nhiệm tên miền.KP từ Trung tâm Máy tính Triều Tiên,
Hiện nay, ICANN đã xem xét đề nghị này, và đã quyết định rằng việc tái ủy nhiệm theo đề nghị là có lợi nhất cho cộng đồng Internet trong nước và quốc tế.
Theo như giải pháp dưới đây (07.74), việc ủy nhiệm theo đề nghị tên miền.KP cho Trung tâm Máy tính Triều Tiên đã được chứng nhận,

Tham khảo

sửa
  1. ^ “Triều Tiên chỉ có 24 trang web”.
  2. ^ “Resources”. Truy cập 23 tháng 11 năm 2015.

Liên kết ngoài

sửa