Tập đoàn Internet cấp số và tên miền (tiếng Anh: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, viết tắt ICANN) là một tổ chức phi lợi nhuận đặt trụ sở tại Marina del Rey, California, Hoa Kỳ. ICANN được thành lập ngày 18 tháng 9 năm 1998 và hợp nhập vào ngày 30 tháng 9 năm 1998[1] để giám sát một số nhiệm vụ liên quan tới Internet mà trước đây được thực hiện trực tiếp bởi các tổ chức khác trên danh nghĩa của chính phủ Hoa Kỳ, mà đáng chú ý trong số đó là IANA ICANN chịu trách nhiệm trong việc quản lý không gian địa chỉ IP (IPv4IPv6) và việc phân phối các khối địa chỉ tới các cơ quan đăng ký Internet khu vực. Duy trì các cơ quan đăng ký tên định danh IP; Quản lý không gian tên miền cấp cao nhất (miền DNS gốc), bao gồm việc điều hành của những máy phục vụ tên gốc. Phần lớn các công việc của ICANN liên quan tới việc giới thiệu của những miền cấp cao mới (top-level domains (TLDs)). Công việc kĩ thuật của ICANN giống như chức năng của IANA.

ICANN
Biểu trưng ICANN
Thành lập18 tháng 9 năm 1998
Tiêu điểmQuản lý số liệu IPhệ thống tên miền gốc
Vị trí
Nhân vật chủ chốt
Rod Beckstrom
Trang webwww.icann.org
Trụ sở ICANN tại USC ISI

Những nguyên tắc cơ bản hàng đầu trong việc điều hành của ICANN được mô tả như việc giúp đỡ duy trì sự hoạt động ổn định của Internet; thúc đẩy việc cạnh tranh; đạt được sự đại diện rộng rãi của cộng đồng Internet toàn cầu và xây dựng chính sách phù hợp với nhiệm vụ của ICANN thông qua các quá trình từ dưới lên, dựa trên sự nhất trí ý kiến. Vào ngày 29 tháng 9 năm 2006, ICANN đã ký một thỏa thuận với Bộ Thương mại Hoa Kỳ về việc đưa tổ chức tư nhân vào sự quản lý toàn diện của hệ thống các tên định danh được điều phối tập trung của Internet thông qua mô hình nhiều phía cùng có lợi trong việc trao đổi ý kiến mà ICANN đại diện.[2]

Tham khảo

sửa
  1. ^ California Secretary of State, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers Lưu trữ 2007-03-21 tại Wayback Machine. Truy cập 2009.09.18.
  2. ^ ICANN-DOC JPA 09-29-2006

Liên kết ngoài

sửa