.mstên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) của Montserrat. Microsoft đã bắt đầu sử tên miền này làm tên viết tắt không có kế hoạch với các dự án như popfly.ms.

.ms
Năm ra đời 1997
Loại TLD Tên miền quốc gia cấp cao nhất
Tình trạng Đang hoạt động
Đăng ký AdamsNames
Bảo trợ Lubimal (MS) Ltd.
Dùng cho Những trang có liên quan đến Montserrat
Dùng thực tế Được dùng bởi một số trang, một ít trong số này nằm ở Montserrat
Giới hạn Không
Cấu trúc Đăng ký trực tiếp tên cấp 2
Tài liệu
Tranh chấp Không biết
Trang web AdamsNames

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi