.retên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) của Réunion. Cùng với .fr.tf, nó được quản lý bởi AFNIC.

.re
.fr -- AFNIC
Năm ra đời 1997
Loại TLD Tên miền quốc gia cấp cao nhất
Tình trạng Đang hoạt động
Đăng ký AFNIC
Bảo trợ AFNIC
Dùng cho Những trang có liên quan đến Đảo Reunion
Dùng thực tế Được dùng ở Đảo Reunion
Giới hạn Cần phải có mặt ở đất nước
Cấu trúc Đăng ký trực tiếp cấp 2 hoặc đăng ký ở cấp 3 dưới vài tên cấp 2
Tài liệu Chính sách tên miền cho .re
Tranh chấp Giải quyết tranh chấp thay thế
Trang web AFNIC.re

AFNIC không cho phép đăng ký tên miền .re với những tổ chức và cá nhân bên ngoài Đảo Reunion.

Ngoài việc đăng ký tên cấp 2, tên cấp 3 cũng được đăng ký dưới các tên sau:

  • .asso.re: hiệp hội
  • .nom.re: tên
  • .com.re: thương mại (không giới hạn)

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa