1227 là một năm trong lịch Gregory. Năm này ứng với 25 ngày cuối tháng 12 năm Bính Tuất và khoảng 11,5 tháng âm lịch của năm Đinh Hợi[1] trong âm lịch và năm 1770 trong Phật lịch.

Sự kiện Sửa đổi

Sinh Sửa đổi

Mất Sửa đổi

Ghi chú Sửa đổi