12 cuốn sách thay đổi thế giới

12 cuốn sách thay đổi thế giới (tựa tiếng Anh: 12 Books That Changed the World) là tên một cuốn sách của Melvyn Bragg, xuất bản năm 2006.

Ấn bản đầu tiên (xuất bản bởi Hodder & Stoughton)

12 cuốn sách được liệt kê là:

Tham khảoSửa đổi