1657 Roemera

tiểu hành tinh

Hành tinh vi hình 1657 Roemera được phát hiện năm 1961 bởi Paul Wild, và đặt tên cho Elizabeth Roemer, một nhà thiên văn học Hoa Kỳ.

1657 Roemera
Khám phá
Khám phá bởiPaul Wild
Ngày phát hiện6 tháng 3 năm 1961
Tên định danh
Đặt tên theo
Elizabeth Roemer
1961 EA
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 1 tháng 12 năm 2005 (JD2453705.5)
Cận điểm quỹ đạo1.798 AU
Viễn điểm quỹ đạo2.900 AU
2.349 AU
Độ lệch tâm0.235
1314.921 d
19.163 km/s
157.949°
Độ nghiêng quỹ đạo23.405 °
105.451°
53.935°
Đặc trưng vật lý
Kích thước? km
4.5 h
Kiểu phổ
S
16.9

Tham khảo sửa