1970 Sumeria

tiểu hành tinh

1970 Sumeria (1954 ER) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 3 năm 1954 bởi M. ItzigsohnLa Plata.

Sumeria
Khám phá
Khám phá bởiM. Itzigsohn
Nơi khám pháLa Plata
Ngày phát hiện12 tháng 3 năm 1954
Tên định danh
1970
Đặt tên theo
Sumer
1954 ER
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.3355867
Viễn điểm quỹ đạo3.2238959
Độ lệch tâm0.1597827
1692.7975040
267.55214
Độ nghiêng quỹ đạo7.06539
312.51141
193.51942
Đặc trưng vật lý
0.0585
12.00

Liên kết ngoàiSửa đổi