2104 Toronto

tiểu hành tinh

2104 Toronto (1963 PD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 8 năm 1963 bởi Karl W. KamperĐài thiên văn David Dunlap.[1]

Toronto
Khám phá
Khám phá bởiKarl W. Kamper
Nơi khám pháTautenburg
Ngày phát hiện15 tháng 8 năm 1963
Tên định danh
2104
Đặt tên theo
Đại học Toronto
1963 PD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.8120350
Viễn điểm quỹ đạo3.5643200
Độ lệch tâm0.1179804
2079.2760977
130.00911
Độ nghiêng quỹ đạo18.37628
252.55507
292.35550
Đặc trưng vật lý
10.3

Tham khảo sửa

  1. ^ Canadian Asteroids, The Royal Astronomy Society of Canada, 22 tháng 7 năm 2008, Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 2 năm 2009, truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2011 Đã định rõ hơn một tham số trong |accessdate=|access-date= (trợ giúp)Quản lý CS1: ngày tháng và năm (liên kết)

Liên kết ngoài sửa