Thể loại:Quản lý CS1: ngày tháng và năm

Thể loại này danh cho các Chú thích CS1 sử dụng |date=|year=. Với việc kiểm tra ngày tháng trong Module:Citation/CS1, việc tách 2 tham số |date=|year= để định nghĩaCITEREF trở nên không cần thiết, trừ trường hợp tham số |date= chứa một giá trị không được hỗ trợ bởi định dạng CITEREF. Các chú thích sử dụng cả 2 tham số phải được kiểm tra cẩn thận, nếu thích hợp thì tham số |year= dư thừa cần được loại bỏ, tham số|date= sẽ chứa toàn bộ ngày tháng theo định dạng CITEREF. Trang sẽ được thêm vào thể loại này nhờ Module:Citation/CS1.

Trang trong thể loại “Quản lý CS1: ngày tháng và năm”

Thể loại này chứa 200 trang sau, trên tổng số 339 trang.

(Trang trước) (Trang sau)
(Trang trước) (Trang sau)