Bầu trời là một phần của khí quyển hoặc của không gian, được quan sát từ bề mặt của các thiên thể. Bầu trời nhìn từ Trái Đất thường có màu xanh lơ vào ban ngày do sự tán xạ bức xạ Mặt Trời của các thành phần trong khí quyển.[1][2][3][4] Vào ban đêm, trời có màu đen với các ngôi sao rải rác.

Bầu trời tại Washington D.C.

Vào ban ngày, ta có thể thấy Mặt Trời, trừ khi bị mây phủ. Vào ban đêm hoặc khi chạng vạng, ta có thể quan sát được Mặt Trăng, các hành tinh và các ngôi sao. Một số hiện tượng tự nhiên xuất hiện trên bầu trời như mây, cầu vồng, và cực quang vào ban đêm.

Chú thích sửa

  1. ^ Tyndall, John (tháng 12 năm 1868). “On the Blue Colour of the Sky, the Polarization of Skylight, and on the Polarization of Light by Cloudy Matter Generally”. Proceedings of the Royal Society of London. 17: các trang 223–233. doi:10.1098/rspl.1868.0033.Quản lý CS1: ngày tháng và năm (liên kết)
  2. ^ Rayleigh, Lord (tháng 6 năm 1871). “On the scattering of light by small particles”. Philosophical Magazine. 41, 275: các trang 447–451.Quản lý CS1: ngày tháng và năm (liên kết)
  3. ^ Watson, JG (tháng 6 năm 2002). “Visibility: Science and Regulation”. J. Air & Waste Manage. Assoc. 52: các trang 628–713. Truy cập ngày 19 tháng 4 năm 2007.Quản lý CS1: ngày tháng và năm (liên kết)[liên kết hỏng]
  4. ^ Why is the sky Blue?

Hình ảnh sửa

Liên kết ngoài sửa