480 Hansa

tiểu hành tinh

480 Hansa

Tên
Tên Hansa
Tên chỉ định 1901 GL
Phát hiện
Người phát hiệns Max Wolf
Luigi Carnera
Ngày phát hiện 21 tháng 5 năm 1901
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.047
Bán trục lớn (a) 2.644 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.521 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.768 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.300 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 21.292°
Kinh độ (Ω) 237.399°
Acgumen (ω) 212.623°
Độ bất thường trung bình (M) 250.230°

480 Hansa là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Max WolfLuigi Carnera phát hiện ngày 21.5.1901 ở Heidelberg và được đặt theo tên liên minh Hanse[1]. . Tên của nó cũng được dùng để đặt cho nhóm tiểu hành tinh Hansa.[2]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Ý nghĩa của tên tiểu hành tinh từ 1-1500 trên Wikipedia tiếng Anh
  2. ^ Hergenrother, C. W.; Larson, S. M.; Spahr, T. B. (tháng 9 năm 1996). “The Hansa Family: A New High-Độ nghiêng quỹ đạo Asteroid Family”. American Astronomical Society, DPS meeting #28, #10.07; Bulletin of the American Astronomical Society. 28: 1097.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết) Quản lý CS1: ngày tháng và năm (liên kết)

Liên kết ngoàiSửa đổi