2184 Fujian

tiểu hành tinh

2184 Fujian (1964 TV2) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

Fujian
Tên chỉ định
2184
Đặt tên theo
Phúc Kiến
1964 TV2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.8471659
Viễn điểm quỹ đạo3.5125599
Độ lệch tâm0.1046262
2071.1474830
265.02687
Độ nghiêng quỹ đạo5.20445
256.79937
119.60417
Đặc trưng vật lý
0.0642
11.50

Liên kết ngoàiSửa đổi